سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنگره خوردگی در صنایع نفت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا جواهردشتی – سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران

چکیده:

خوردگی از مهمترین مسائل دامنگیر صنایع ما می باشد براورد می شود زیانمستقیم صنایع ایران از خودرگی درسال ۱۳۷۵ حداقل نهصدمیلیارد تومان بوده است مدیریت خوردگی فناوری نسبتا جدیدی است که ازتلفیق ایده های مدیریتی با راهکارهای فنی اجرایی خوردگی درچندساله اخیر درمجامع علمی مطرح شده است دراین مقاله پس ازذکر نمونه هایی از زیانهای اقتصادی و زیست محیطی خوردگی و ذکر اهمیت آن به توضیح و تشریح اصول مدیریت خوردگی پرداخته می شود.