سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مضاهر یوسفی – فضایلی است که علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی – ارا
حمید رضا ذوالفقاریه – عضو هیئت علمی پژوهشکده کشاورزی – پزشکی و صنعتی سازمان انرژی اتمی کشور
حسین فرازمند – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقاتی گیاه پزشکی کشور
اسدالله فتحی هفشجانی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و من به ترتیب و استان مرکزی – اراک

چکیده:

کرم گلو گاه انار از مهم‌ترین آفات انار در ایران است که لاروهای آن همه سال خسارت زیادی به میوه های انار وارد می‌کنند .به دلیل تغذیه لاروها از داخل میز، مبارزه شیمیایی با این آفت مشکل است. در کنار روش‌های مختلفی از قبیل جمع‌آوری و سوزاندن میوه‌های آلوده و مبارزه بیولوژیک با استفاده از زنبور تریکو گراما مورد آزمایش قرار گرفته ولی هیچ کدام از این روش‌ها در کنترل آفت مقصر نبودند. استفاده از روش ناباور سازیدر دنیا با استفاده از انرژی هسته‌ای یکی از روش‌های کنترل آفات با شرایط خاص است. به منظور ارزیابی کنترل کرم گلوگاه انار و جیره غذایی مصنوعی در شرایط حرارتی ۲±۲۸ درجه سانتی‌گراد، رطوبت نسبی ۵±۶۰ در صد و ۱۴ ساعت روشنایی به ۱۰ ساعت تاریکی در ایستگاه تحقیقات انار ساوه در پژوهشکده تحقیقات کشاورزی کرج استفاده شد. شفیره های جوانم و سه با دز های مختلف پرتو گاما ( ۴۰، ۶۰، ۸۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۴۰، ۱۶۰ گری ) در پژوهشکده کشاورزی سازمان انرژی اتمی کرج پرتو دهی و حشرات کامل خارج شده حاصل ، طبق چهار تیمار ( نر پرتو دهی شده * ماده طبیعی، ماده پرتودهی شده *نرطبیعی ، نر پرتو دهی شده* ماده پرتودهی شده و نر طبیعی *ماده طبیعی یا شاهد ) بررسی شدند. نتیجه حاصل شد که بهترین شیوه تلاقی تیمار نر پرتودهی شده* ماده پرتو دهی شده بوده و دز ۱۲۰ و ۱۶۰ گری به ترتیب در کنترل کننده شفیره های جوان . شفیره های مسن گرم گلوگاه انار پدر شما باربر سازی می‌باشد. نتایج این تحقیق می‌تواند در سال‌های آتی در باغ‌های انار کشور به منظور کاهش میزان خسارت و جمعیت آفت مؤثر باشد .