سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی صدوق –
علیرضا رضوی – دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه امیرکبیرو کارشناس شرکت نصب و تع
سامرندرش احمدی – دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر و کارشناس شرکت ن

چکیده:

یکی از مشکلات اساسی روتورهای نیروگاهی به لحاظ شرایط سرویس دهی حاد(دماو فشار بالا)ایجاد خمش در انها میباشد.این مسءله که غالبا بطور ناگهانی در اثر دو عامل سایش و شوک حرارتی و بعضا در دراز مدت در اثر عواملی همچون خستگی حرارتی -ترک برداشتن-ناهمگنی شیمیایی و مکانیکی قسمت های مختلف فولاد روتور رخ میدهد.نهایتا منجر به اختلال در سیستم سرویس دهی روتورهای مزبور و خارج شدن توربین از مواد میگردد.یکی از روشهای حل این مساله عملیات حرارتی سطحی موضعی می باشد که دراین تحقیق محور توجه قرارگرفته شده است دراین مقاله پس از معرفی عملیات HOt spotمواد و روش آزمایش که در طی ۶مرحله متوالی در زمانهای ۱۳۰، ۲۶۰ ، ۵۲۰ و ۶۵۰ و ۷۸۰ ثانیه در دمای ۸۰ تا حداکثر ۷۰۰درجه سانتیگراد به روی یک روتور اعوجاج یافته انجام گرفت زمان مزبور بعنوان دما و زمان بهینه عدم رخداد استحاله فازی مارتنزیتی درساختار منطقه تحت HOt spotاست