سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرید مقدم – مدیر دفتر رسیدگی و نظارت،سازمان آب و برق خوزستان
پیمان آژیراک – رئیس گروه مترو و بر آورد،سازمان آب برق خوزستان
عزیزاله سلطانی – مدیر پروژه رامهرمز،شرکت مهندسی مشاور دزآب
فرامرز قلمباز – مدیر امور اجرایی طرح های خرمشهر،سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

به منظور پوشش لاینینگ کانالهای آبیاری ضروری است بستر مناسبی درزیران فراهم گردد به همین دلیل درقسمت هایی که کانال درمقطع خاکریزی میب اشد بایستی خاک مناسب از معادن و اراضی اطراف محل اجرای پروژه تهیه حمل و درمقطع کانال مصرف گردد اما درمواردی که تامین خاک مناسب به دلیل مختلف و به سهولت مقدور نباشد ضروری است با انجام تمیهدات مناسبی نسبت به تامین بستر مطلوب جهت پوشش کانال اقدام گردد با توجه به اینکه اراضی ناحیه عمرانی شماره ۲ دشت رامهرمزواقع درشرق ا ستان خوزستان دارای گچ فراوان بوده بطوریکه دربرخی مناطق تا ۴۰درصد نیز گزارش شده است و ازطرف دیگر به دلیل کمبود منابع تامین خاک مناسب درمنطقه و نیز غیراقتصادی بودن تهیه آن از معادنی با فاصله حمل زیاد گزینه های مختلفی جهت رفع این مشکل پیشنهاد و برخی از آنها بصورت آزمایش اجرا گردید استفاده از ورقهای ژئوممیران و همچنین عایق های رطوبتی PBGM ایزوگام از آنجمله موارد می باشند که درنهایت به دلایل مختلف گزینه استفاده ازه عایق های رطوبتی انتخاب گردید. دراین مقاله ضمن بیان معایب و مزایای هرروشنحوه اجرای این عایق ها توضیح داده شده است