سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سارا ملکی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان

چکیده:

دستگاه نمودارگیری طیف نگار اشعه گامای طبیعی N.G.S Natural Gamma RaySpectrometry تشعشعات گامای طبیعی که با انرژی های متفاوتی از سازند منتشر می شوند را ثبت می نماید. این تشعشعات از عناصر رادیو اکتیو توریوم پتاسیم و ارورانیوم که هر کدام طیف و انرژی مشخصی دارند صادر می شود. پراکندگی این سه عنصر در سازند بطور جداگانه از طیف انرژی هر کدام از آنها محاسبه می گردد. میزان عناصر محاسبه شده ارتباط آنها را با محیط رسوبگذاری مراحل مختلف تغییر شکل نوع و حجم سنگ های رسی نشانمی دهد. از طرف دیگر این نمودار را میتوان برای تطابق لایه های زمین تشخیص رخساره و محیط رسوبگذاری ارزیابی مخازن تشخیص نوع سنگ های آذرین نفوذپذیری تولید مخزن بکار برد. توریوم و اورانیوم براساس قسمت در میلیون P.P.M و پتانسیم براساس درصد (%) بیان می شوند. پیش بینی می شود که در آینده ای بسیار نزدیک اطلاعات حاصل از NGT همراه با دیگر نمودارها برای محاسبه تراوائی قابلیت تولید اشباع آب در چاه ها که امروز از اهمیت اقتصادی زیادی برخوردار است کاربرد بیشتر خواهد داشت.