سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زینب عالم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس یعمران
مهدی قمشی – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

شکست پل ناشی از آبشستگی کلی درفونداسیون شامل پایه و تکیه گاه ضرورت مطالعه درمورد پیش بینی ابشستگی و راه های محافظت دربرابران را کاملا روشن می سازد بطور کلی روشهای کاهش آبشستگی شامل قرار دادن پی فونداسیون درتراز پایین تر از عمق گودار فرسایشی بالا بردن مقاومت بستر در برابر فرسایش کاهش قدرت عوامل فرسایش کاهش جریان رو به پایین و گرداب نعل اسبی می باشد یکی از راه های کاهش قدرت عوامل فرسایش استفاده از یک صفحه گسترده دراطراف تکیه گاه می باشدک ه طوق نام دارد با نصب طوق قدرت جریان رو به پایین و گرداب نعل اسبی اطراف تکیه گاه کاهش می یابد و عمق آبشستگی کاهش می یابد درتحقیق حاض رطوقی با عرض ۲ برابر عرض تکیه گاه قرار داده شد عملکرد طوق در دو ارتفاع مختلف روی بستر ۲ سانتی متر بالای بستر درشرایط آبشستگی آب زلال بررسی شد و با تکیه گاه بدون طوق مقایسه شدو نتایج نشان داد که طوق آبشستگی را کاهشداده و روی بستر عملکرد بهتری از خود نشان میدهد