سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

حامد مهرزادگان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تح
بهمن سعیدی پور – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

موضوی این مقاله کاربرد شبیه سازی گسسته در همسو سازی ساختار سازمانی و فرایند های کسبو کار در شرکت های پروژه محور می باشد. هدف از ان مقاله بررسی انواع ساختار های سازمانی مورد استفاده در این کونه شرکت ها و تبیین نقاط قوت و ضعف ان ، تعریف و بررسی فرایند های کسب و کار و بررسی ارتباط فراند ها و ساختار سازمانی با استفاده از نماد های استاندارد BPMN و نهایتا ارائه ی روشی جهت بررسی وضعیت همسویی ساختار سازمانی و فرایند ها در این گونه سازمان ها می باشد. روش بررسی در این مقاله بر اساس مطالعه ی موردی انجام شده در همسو سازی ساخار واحد های هندسی شرکت بین المللی مهندسی ایران(ایر یتک) ، منابع الکترونیکی و چاپی (کتابخانه ای) می باشد. تاکید ما در این مقاله بر تاثیر متقابل فرایند ها و ساختار سازمانی است. با توجه به بالا بودن هزینه های تغییر در ساختار و فرایند های سازمان های بزرگ ، حصول اطمینان از موثر بودن تغییرات و بهبود ها در سازمان از اهیت بسیار بالایی بر خوردار است نتیجه ی این بررسی نشان می دهد که نوع ساختار سازمانی، نحوه ی اسقرار واحد های سازمانی مختلف در ساختار، نحوه ی ارتباط بین واحد ها و … در عملکرد فرایند تاثیر داشته و به تبع می تواند باعث رضایت یا عدم رضایت مشتری گردد. بدین لحاظ در این مقاله سعی شده است تا با تلفیق رویکرد فرایندی ساختار سازمانی و استفاده از شبیه سازی گسسته پیشامد ها تاثیر ساختار های مختلف سازمانی را بر انجلم فراین ها ب نمایش گذاشت و سازمان ها را در انتخاب ساختار بهینه کمک نمود.