سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

الناز کتابی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
سیداحمد شهیدی یاساقی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی
فاطمه کاشانی – مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی

چکیده:

روش مونت کارلو یک الگوریتم محاسباتی است که از نمونه گیری تصادفی برای محاسبه نتایج استفاده می کند. -روش های مونت کارلو معمولاً برای شبیه سازی سیستم های فیزیکی، ریاضیاتی و اقتصادی استفاده می شوند. – تغییرپذیری در فرآوری مواد غذایی از نوسانات تصادفی در پارامترهای فرآوری محیطی همچون دما، سرعت های مواد تغذیه شونده و … و از پراکندگی پارامترهای درونی همچون ضرایب انتقال جرم و حرارت، ثابت های واکنش و خصوصیات فیزیکی و گرمایی ناشی می شود. مورد اخیر بسیار حائز اهمیت است زیرا مواد زیستی بموجب منشا طبیعی شان ذاتا دارای پراکندگی بزرگی در خصوصیات گرمایی و فیزیکی شان می باشند . از اینرو یک روش سیستماتیک و موثر برای ارزیابی عدم قطعیت و بررسی اثرات آن در شبیه سازی فرایند مواد غذایی مورد نیاز است. قلمرو مواد غذایی و به صورت بسیار کلی تر، فرایند زیستی، به تنوع بیشماری از عملیات مرتبط می باشد و نتایج این مطالعه نشان می دهد که تجزیه و تحلیل مونت کارلو در تعداد وسیعی از نمونه ها قابل اجرا است.