سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سودابه پورذاکرعربانی – دانشگاه آزاد لاهیجان
محسن محمد نوربخش لنگرودی – شرکت برق منطقه ای گیلان

چکیده:

پیش بینی وضعیت تداوم فعالیت بنگاههای تجاری ، تصمیمی غیر ساختاری و پیچیده است. تمامی گزارشهای مالی و اظهار نظر حسابرسی ۰( تداوم فعالیت به فرض F واحد تجاری استوار است. لیکن پیش بینی ) ۱اینکه یک مؤسسه در آینده قابل پیش بینی نیز همچون حال و گذشته تداوم فعالیت خواهد داشت علیرغم اهمیت بسیار زیاد آن بیشتر مبتنی بر ارزیابی و قضاوت شخص حسابرس است. در این زمینه تحقیقاتزیادی صورت گرفته است. آخرین یافته های تحقیقاتی بر پایه استفاده از روشهای آماری پیش بینی مبتنی است. بهره گیری از این روشهای آماری به طور کامل نمی تواند پیش بینی درستی انجام دهد. در اینمقاله به شکلی متفاوت با فعالیت های صورت پذیرفته تا کنون سعی کردیم که موضوع مورد بحث را بررسی نماییم. برای انجام پیش بینی وضعیت برقراری تداوم فعالیت مالی و تجاری بنگاههای تجاری از مدل( شبکه های عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه F1 2 ) با روش یادگیری با نظارت پس انتشار خطا استفاده نمودیم. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهدکه شبکه های عصبی مصنوعی که به درستی آموزش داده شده باشد بهتر از مدلهای آماری موجود می تواند به پیش بینی مدل غیر ساختاری تداوم فعالیت تجاری شرکت های تجاری بپردازد.