سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محسن مختاریان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
مسعود شفافی زنوزیان –
فاطمه کوشکی –

چکیده:

دراین تحقیق با استفاده از خشک کن آزمایشگاهی جابجایی هوای داغ خشک کردن ورقه ای نازک برشهای کدوی سبز مدل سازی شد آزمایشها درسه سطح دمایی ۶۰و۷۰و۸۰ درجه سانتی گراد و سه ضخامت ۳و۵و۷ میلی متردرسه تکرار انجام گردید. دراین پژوهش دو نوع ساختار شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی آهنگ خشک کردن ضریب انتشار موثر رطوبت و نسبت رطوبت نمون های درطی خشک کردن بکارگرفته شدبطور کلی نتایج نشان داد که شبکه عصبی با ارایش اول یعنی شبکه عصبی با دو ورودی و سه خروجی نتایج بهتری را درپ یش بینی پارامترهای خشک کردن کدوی سبز ارایه نمود این شبکه توانسبت با ترتیب پارامتر آهنگ خشک کردن ضریب انتشار موثر رطوبت و نسبت رطوبت کدوی سبز را با ضرایب رگرسیون ۰/۹۹۵ ،۰/۹۹۳ و ۰/۹۴۲ تخمین بزنند.