سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حدیث حفیظپور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات بوشهر
فروزان کیامرزپور – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدجواد میرعابدینی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
مهدی صادق زاده – عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

پایگاه داده ها از اجزا مهم بسیاری از سیستمهای نرم افزاری به شمار می روند هرچند که کارایی انها بطور گسترده مورد بررسی قرارنگرفته است دراینجا ما یک مد لارزیابی کارایی شبکه های صف را برای طراحی پایگاه داده ها پیشنهاد می کنیم این مدل ساختارهایی را برای ارزیابی طراحی پایگاه داده ها فراهم می کند که شامل قوانین فعال پایگاه داده هستند برای ارزیابی این مدل از محک TPC-C و معماری TPCC-UVA که یک معماری منبع باز از این محک است استفاده می کنیم و با اضافه کردن قوانین فعال پایگاه داده ها به این معماری به بررسی میانگین زمان پاسخ برای قوانین فعال مختلف می پردازیم درنهایت به این نتیجه می رسیم که معیارها و فرمولهای مطرح شده می تواندمبنای تبدیل این مدل شبکه ی صف به یک ابزار ا رزیابی کارایی پایگاه داده ها درحین طراحی و پیش از استقرار باشد.