سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن مختاریان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واح
فاطمه کوشکی – دانش اموخته کارشناسی رشته علوم و صنایع غذایی

چکیده:

ارزش غذایی بالای قارچ دکمه ای در کنار طعم و عطر مناسب افزایش تقاضا و تولید این محصول را به دنبال داشته است ماندگاری پایین قارچ دکمه ای سبب شده که بخش عمده ای از تولید قارچ دکمه ای بهصورت فراوری شده به بازار عرضه گردد دراین تحقیق با استفاده از اون مایکروویو ، خشک کردن لایه ای نازک برشهای قارچ دکمه ای مدلسازی گردید. ازمایشها در سه توان ۱۵۰، ۲۵۰ و ۵۰۰ وات و ضخامت ۳ میلی متر در سه تکرار انجام گردید. رطوبت اولیه قارچ دکمه ای ۹۱/۰۶% در مبنای تر بود. ۵ مدل ریاضی سینتیکی برایمدلسازی و برازش روند خشک کردن لایه ای نازک قارچ مورد انالیز قرارگرفت. بررسی نتایج نشان داد که مدلهای پیچ پیچ اصلاح شده و لگاریتمی نسبت به سایر مدلها نتایج بهتر را نشان دادند بنابرانی این مدل برای پیش بینی روند خشک کردن لایه ای نازک قارچ دکمه ای با جابجایی هوای داغ مناسب تشخیص داده شد.