سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محسن مختاریان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
فاطمه کوشکی –

چکیده:

خشک کردن لایه ای نازک کدوی حلوایی با استفاده از خشک کردن هوای داغ آزمایشگاهی شبیه سازی گردید هشت مدل ریاضی نظیر نیوتنی پیج پیج اصلاح شده پیج اصلاح شده نوع ۲ هندرسون و پابیس اصلاح شده هندرسون و پابیس وانگ و سینگ و لگاریتمی برای پیشگویی سینتیک خشک کردن کدوی حلوایی انجام گرفت نتایج نشان داد که مدلهای پیج پیج اصلاح شده پیج اصلاح شده نوع ۲ بهترین نتایج را نسبت به سایر مدلها در پیش بینی سینتیک خشک کردند برشهای کدوی حلوایی داشتند علاوه براین مقادیر نسبت رطوبت خشک کردن کدوی حلوایی توسط ابزار هوشمند شبکه عصبی مصنوعی شبه سازی شد نتایج نشان داد که بکارگیری یک لایه مخفی با معماری ۲-۸-۱ و دولایه مخفی با معماری ۲-۸-۸-۱ کمترین خطا را در پیش بینی نسبت رطوبت درطی خشک کردن لایه نازک کدوی حلوایی داشتند.