سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی امیر آبادی زاده – مربی گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند

چکیده:

در این تحقیق مدل شبکه عصبی مصنوعی(ANN) بعنوان یک جقبه سیاه جهت برآورد میزان تبخیر با استفاده از پارامترهای هواشناسی درجه حرارت، تابش خورشیدی، بارندگی و رطوبت نسبی در ایستگاه سینوپتیک بیرجند مورد بررسی قرار گرفت. شبکه عصبی مورد استفاده از نوع پرسپترون چند لایه با قانون یادگیری پس انتشار و تفکیک حداقل مربعات خطا می باشد. نتایج برای توابع محرک و تعداد لایه های پنهان مختلف مورد بررسی قرار گرفت. بررسی نشان می دهد که مدل شبکه عصبی با یک لایه پنهان با تابع محرک سیگموئید نتایج بهتری را در آموزش و تست بدست می دهد. از نتایج این مدل می توان برای تعیین تبخیر در ماههای سرد سال که ایستگاهها بدلیل احتمال یخبندان اندازه گیری تبخیر را انجام نمی دهند، استفاده نمود.