سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدمهدی فخاریان – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان
پژمان رضایی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان

چکیده:

دراین مقاله از شبکه عصبی با الگوریتم جلورونده پس انتشار برای طراحی یکانتن میکرواستریپ مستطیلی استفاده شده است برای آموزش شبکه ازتابع گرادیان مزدوج مدرج پس انتشار بهره گرفته ایم بدین منظور ابتدا از یک شبکه عصبی پرسپترون سه لایه برای تعیین ابعاد ساختار آنتن برای تشدید در فرکانس مورد نظر استفاده می شود همچنین با استفاده از شبکه عصبی مجزایی فرکانس تشدید آنتن تخمین زده شدها ست به منظور اطمینان یافتن از نتایج بدست آمده مقادیر حاصل شده از آن با نتایج شبیه سازی شده درنرم افزار HFSS مقایسه شده است نمونه های آموزشی این دو شبکه از روابط تحلیلی بدستآمده است این داده ها بصورت یکنواختی برای پارامترهای ورودی شبکه تعریف می شوند مقادیر بدست آمده ازمدل شبکه عصبی خطایی کمتر از ۱% را در بازه مورد نظر نشان میدهد.