مقاله کاربرد شبکه عصبی – فازی انطباقی در پیش بینی قیمت سهام شرکت ایران خودرو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) از صفحه ۱۸۷ تا ۲۱۳ منتشر شده است.
نام: کاربرد شبکه عصبی – فازی انطباقی در پیش بینی قیمت سهام شرکت ایران خودرو
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیش بینی قیمت سهام
مقاله شبکه عصبی – فازی
مقاله سیستم استنتاج عصبی – فازی انطباقی
مقاله توابع عضویت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: ابوئی مهریزی امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش با استفاده از سیستم استنتاج عصبی – فازی انطباقی اقدام به طراحی مدلی برای کشف روند موجود در قیمت سهام شرکت ایران خودرو در بورس اوراق بهادار تهران شده است. دوره زمانی مورد مطالعه این پژوهش سال های ۱۳۸۸-۱۳۸۱ است که به دو دوره تقسیم شده است: دوره بلندمدت شامل اطلاعات ۸ سال و دوره کوتاه مدت شامل اطلاعات فصلی ۸ سال. برای دوره بلندمدت با بررسی انواع توابع عضویت یک مدل عصبی – فازی با دو تابع عضویت مثلثی و چهار متغیر مستقل شامل حجم معامله، سود تقسیمی هر سهم، نسبت قیمت به سود هر سهم و آخرین قیمت هر روز سهم به عنوان مدل بهینه انتخاب شد. برای دوره کوتاه مدت نیز مدل عصبی – فازی با دو تابع عضویت مثلثی برای سه ماهه اول، دو تابع عضویت ذوزنقه ای برای سه ماهه دوم، دو تابع عضویت گوسی نوع دوم برای سه ماهه سوم و دو تابع عضویت ذوزنقه ای برای سه ماهه چهارم انتخاب شدند. شناخت روند کلی قیمت سهام نیز با یک مدل عصبی – فازی با دو تابع عضویت مثلثی و چهار متغیر مستقل مزبور صورت گرفت. در نتیجه با استفاده از این مدل روند قیمت سهام شرکت ایران خودرو با سطح خطای پایینی پیش بینی شد.