سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش فناوریهای پالایش در محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحید حسینی – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده شیمی ازمایشگاه مواد نانوپروس
منصور انبیا –

چکیده:

دراین مطالعه ابتدا شبکه الی فلزی MIL-101 سنتز شد و سپس بوسیله ۵۰ درصد وزنی ۳- امینو پروپیل تری اتوکسی سیلان APTS عامل دار گردید میزان جذب سطحی گاز دی اکسید کربن CO2 بروی ترکیب موردنظر بوسیله روش حجم سنجی و در گستره فشار ۳۵-۰ بار اندازه گیری گردید. پس از سنتز نمونه های حاصله بوسیله روشهای پراش اشعه ایکس XRD میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM و جذب – واجذب نیتروژن BET شناسایی گردید. میزان CO2 جذب شده در دمای محیط و فشار ۱۰ بار بترتیب برای MIL-101-APTSو MIL-101 برابر با ۰/۸۵ و ۱/۳ میلی مول CO2 به ازا هر گرم جاذب می باشد مقدار جذب سطحی دی اکسید کربن پس از اصلاح امینی حدود ۵۰ درصد بهبود یافت از مزیت دیگر این جاذب می توان به سینتیک سریع جذب اشاره کرد.