مقاله کاربرد شبیه حل اختلاف نش در بهره برداری چندمنظوره سامانه مخازن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در مهندسی منابع آب از صفحه ۱۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: کاربرد شبیه حل اختلاف نش در بهره برداری چندمنظوره سامانه مخازن
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره برداری چندمنظوره
مقاله سامانه مخازن
مقاله تصمیم گیری چندهدفه
مقاله شبیه نش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح مهدی پور الهه
جناب آقای / سرکار خانم: بزرگ حداد امید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برقراری سازش و مصالحه بین ذینفعان بهره برداری سامانه مخازن، یکی از مهمترین مسائل مطرح در حوزه مدیریت منابع آب می باشد. انگاره بازیها بطور عام، و شبیه حل اختلاف نش بطور خاص، از جمله روشهایی به شمار می روند که با توجه به اختلافات موجود، و با در نظر گرفتن میزان مطلوبیت هر یک از ذینفعان، به جستجوی راه حل بهینه در فضای تصمیم می پردازند. در این تحقیق، مساله بهره برداری بهینه از سامانه سه مخزنه با اهداف تولید کارمایه برق آبی، و تامین نیاز پایین دست، مد نظر قرار گرفته است. جهت مشخص نمودن تاثیر یکپارچه سازی اهداف بهره برداری، ابتدا ذینفعان هر مخزن به صورت همزمان، سپس در قالب معرفی توابع هدف مستقل، به صورت جداگانه، در نظر گرفته شده اند. نتایج حاکی از افزایش مطلوبیت ذینفعان هر مخزن در حالت معرفی توابع هدف به صورت مجزا بوده است. در گام بعدی، جهت برقراری سازش بین ذینفعان (تولید کارمایه برق آبی و تامین نیاز پایین دست)، توابع مطلوبیت در قالب تابع نش استفاده شده است. جواب حاصل از اجرای شبیه فوق، نقطه ای از فضای تصمیم است که بیشترین مطلوبیت همزمان را برای هر یک از ذینفعان فراهم می سازد. در این حالت، سامانه مخازن به دو گروه مخازن موازی بالادست، و مخزن پایین دست تقسیم شده است که ذینفعان آن در تلاش برای تولید کارمایه برق آبی و تامین نیاز پایین دست می باشند. نتایج حاکی از آنند که مجموع مطلوبیتهای سامانه در حالت مخازن موازی بالادست و مخزن پایین دست برابر با ۵٫۸۷۲ واحد خواهد بود که ۰٫۴۷۲ درصد بیش از مجموع مطلوبیتهای سامانه با در نظر گرفتن مخازن به صورت مجزا می باشد.