سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی سعادتمند – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران ، ایران
محمد جواد سنجری – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران ، ایران
گئورگ قره پتیان – دانشکده مهندسی برق و پژوهشکده بهره برداری ایمن شبکه – دانشگاه صنعتی

چکیده:

دراین مقاله به معرفی شاخصی جهت بررسی کلی اثرات اتصال واحدهای تولید پراکنده به شبکه های توزیع برق بر روی میزان جریان اتصال کوتاه جاری شده در خطوط پرداخته شده است به طوری که با محاسبه این شاخص میتوان به میزان تاثیرگذاری ورود واحدهای تولید پراکنده بر روی عملکرد عناصر حفاظتی دست پیداکرد . در واقع سعی بر این است که ابزاری کاربردی به عنوان شاخص در اختیار مهندسین شبکه های توزیع قرار داد که با استفاده از آن میتوانند به تحلیلیکلی در مورد ظرفیت نامی تجهیزات و در نتیجه اثرات اقتصادی نصب واحدهای تولید پراکنده قبل از طراحی برسند.