سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسن مردانی – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- دانشکده بهداشت
اردشیر کلانتری – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- دانشکده بهداشت

چکیده:

این تحقیق به منظور اندازه گیری میزان آلاینده های عمده شهر اصفهان و سنجش شاخص استاندارد آلودگی هوا (PSI) طی سالهای ۸۰-۱۳۷۹ (اواخر ۱۳۷۹ و اوایل ۱۳۸۰) صورت گرفت. شاخص استاندارد آلودگی هوا وسیله ای ساده برای گزارش وضعیت آلودگی هوا جهت عموم مردم است. از جمله محاسن این اندکس سادگی فهم و یکسان سازی ارزیابی وضعیت هوا با سایر نقاط جهان است. این مطالعه طی ۱۳۵ روز از تاریخ ۱۳۷۹/۹/۴ لغایت ۱۳۸۰/۱/۱۸ با برداشت ۱۳۵ نمونه از هر آلاینده مورد نظر انجام شده است. نمونه های جمع آوری شده مورد سنجش قرار گرفته و برای محاسبه PSI ابتدا از بالاترین غلظت آلاینده گزارش شده در هر روز و جدول نقطه شکست (Breakpoint Table) که شامل غلظت آلاینده ها نیز می باشد، استفاده شد. آنگاه با استفاده از معادله تعیین PSI، اندکس استاندارد آلودگی بطور روزانه مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج حاصل از سنجش آلاینده های عمده نشان می دهد گرچه در مواردی غلظت آلاینده های هوا بیش از حد استاندارد بوده، ولیکن در مجموع میانگین آنها کمتر از حد استاندارد بوده است. میانگین PSI اندازه گیری شده در طول دوره بررسی در محدوده فرمت رنگی زرد بوده و در حالت آلودگی متوسط می باشد. بیشترین عامل مؤثر در تعیین PSI، منواکسید کربن و ذرات معلق بوده اند که بیشترین سهم در بهم زدن سلامتی شهروندان داشته اند.