سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اسدا… قبادی – کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

چکیده:

درجهان امروز موضوع گردشگری و جذب توریسم به دلایل مختلف سیاسی اجتماعی فرهنگی و خصوصا اقتصادی برای کشورها به عنوان یکی از صنعت های مهم که نقشی اساسی را درزمینه اشتغال ایجاددرآمد معرفی فرهنگ و تمدن ایفا می نماید مطرح است لازمه موفقیت دراین صنعت علاوه برداشتن پتانسیلهای گردشگری وجود برنامه های پایدار جذب توریسم درجهت معرفی جاذبه های گردشگری است یکی از عوامل مهم برای گردشگران آگاهی داشتن از شرایط اب و هوایی است تا ازنظراقلیم و آسایش زمان مناسب درفصلهای مشخص سال را با توجه به علایقخود انتخاب و مورد بررسی قراردهند دراین مطالعه با رویکردی کاربردی و با تکیه براطلاعات کتابخانه ای و میدانی با بهره گیری از شرایط اقلیمی شهر کرج و همچنین استفاده از دو شاخص دمای معادل فیزیولوژیکی PET و متوسط نظرسنجی پیشنهاد شده PMV که مرتبط با فیزیولوژی انسان هستند و درچارچوب مدل Rayman شرایط آب و هوایی شهرکرج مورد بررسی قرارگرفته و زمان مناسب گردشگری دراین شهر مشخص شده است