سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد عباسی مزرعه خطیری – کارشناسی ارشد نرم افزار
سمیه کاظمی گوران آباد – کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

چکیده:

این مقاله اشاره به کاربرد نوعی از سیستمهای اطلاعاتی کاربردی به نام سیستمهای اطلاعات پشتیبان تصمیم DSS سیستم در شبیه سازی بحران و مدیریت ریسک دارد و نشان داده است که این فناوری چگونه می تواند درمهار و کنترل بحرانها و خطرات ناشی از بلایای طبیعی و غیرطبیعی نقش موثری ایفا کند همچنین به تجربیاتی اشاره می شود که بوسیله ابزارها و نرم افزارهای شبیه اسزی از کاربردهای مهم سیستمهای پشتیبان تصمیم با کشف نقاط بحرانیاز تلفات جانی ومالی بطور چشمگیری جلوگیری شود.