سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی نژادنادری – دانشجوی دکتری، عمران سازه های هیدرولیکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،
محمد جواد خانجانی – استاد گروه عمران سازه های هیدرولیکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرما
رضا منتظمی وظیفه دوست – کارشناسارشد، عمران سازه های هیدرولیکی، ایران

چکیده:

پرده حباب یکسیستمی استکه در آب تولید حباب می کند. این تکنیکبر روی حباب های هوا (گاز) معمولا در زیر سطح آب به کار می رود و به عنوان مانع، پرده عمل می کند. شکستن انتشار امواج و یا جلوگیری از گسترش ذرات و آلاینده های دیگر از موارد کاربرد این سیستم می باشد. در این مقاله به بررسی موارد کاربرد این سیستم در حفاظت از محیط زیستدریایی پرداخته می شود.