سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محدثه رستمیان – دانشجوی کارشناسی رشته حسابداری دانشگاه ازاداسلامی واحدیادگارامام ره
سامان سروری قره اغاج – مدرس رشته حسابداری دانشگاه ازاداسلامی واحدیادگارامام ره

چکیده:

حجم بالا وپیچیدگی اطلاعات حسابداری درچندسال اخیر سبب شده تا نیاز به فناوری کارامد درحسابداری افزایش یابد سیستم ارتباطات ازلحاظ اطلاعات تجاری اهمیت بسیاری دارد ورمزبقای سازمانها استفاده ازابزارهای فناوری اطلاعات دراین خصوص است گزارشگری مالی نیز به عنوان نتیجه نهایی عملیات حسابداری برای استفاده کنندگان آ« ازجهات مختلف مهم تلقی میگردد سرمایه گزاران به عنوان مهمترین استفاده کنندگان این اطلاعات به دنبال اطلاعاتی شفاف کامل و صحیح هستند طراحی مدلهای گزارشگری تجاری توسعه یافته و گزارشگری اطمینان یافته توسعه پذیر که درادبیات حسابداری ازآنها تحت عنوان XARL XBRL نام برده میشود توانسته بخش مهمی ازاین خواسته ها را براورده سازد دراین تحقیق مزایا و حوزه استفاده از XARL XBRLوتعامل آنها بایکدیگر و سپس نحوه به کارگیری و کارایی آنها درسیستم اطلاعات حسابداری وگزارش مالی بیان شده است