سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محسن فلاح – کارشناسان ارشد کتابداری و علوم اطلاع رسانی
مجید شیرزاد –

چکیده:

هوش مصنوعی و سیستم های خبره زیرنظام علوم رایانه است که بردرک و اجرای فرایندهایی همچون منطق و یادگیری مهارت های جدید و تطبیق با شرایط موجود و حل مسائل استوار است این عمل با استنتاج روشهایی که ازقبل به سیستم داده شده صورت میگیرد. این مقاله به بررسی اجمالی سیستم های خبره و هوش مصنوعی درکتابخانه و محیط اطلاع رسانی می پردازد درابتدا ماهیت مسائل اساسی و موانع توسعه سیستم های خبره و هوش مصنوعی را بررسی کرده و سپس به بحث در مورد کاربردهای سیستم های خبره درکتابخانه ها و سیرتاریخی آن را نیز بیان می کند.