سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا جعفری – عضو هیات علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
یوسف رفیعی –
مجید رمضانی مهریان –

چکیده:

دفن بهداشتی پسماندهای شهری با رعایت اصول محیط زیستی و در راستای توسعه پایدار از ضرورت های عصر حاضر است. در این تحقیق برای تعیین مکان های بهینه دفن پسماند استان کهگیلویه و بویر احمد از لایه های اطلاعاتی، شامل نقشه های شیب، پوشش اراضی، فاصله از راه های اصلی، فاصله از مراکز شهری و روستایی، زمین شناسی، شبکه آبهای سطحی، فاصله از گسل، بارش و ارتفاع در محیط GIS استفاده شد. ابتدا نقشه های مربوط به هر یک از شاخص های طبیعی و انسانی مورد استفاده تهیه شد. برای وزن دهی و تلفیق لایه ها از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. محاسبه نرخ ناسازگاری جدول های مقایسه زوجی با استفاده از نرم افزارExpert Choice صورت گرفت. تمام معیار ها و نقشه ها بر اساس وزن های اکتسابی طبقه بندی شدند. نواحی دارای محدودیت برای دفن که دارای ارزش برابر صفر می باشند نیز از هر یک از نقشه هایی که دارای مناطقی با چنین شرایطی بودند استخراج و برای آن یک نقشه جداگانه به اسم لایه محدودیت تهیه شد. پس از آن با تلفیق نقشه های بدست آمده بر اساس وزن اکتسابی در مدل AHP و ضرب آنها در لایه محدودیت مکان های بهینه دفن زباله در استان مشخص شدند. در نتِیجه استفاده از مدل AHP تلفیق بهترین لایه های هر معیار که بیشترین امتیاز را دارا بودند بهترین مکان دفن پسماند را ارائه می دهد