سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین حاجی آقاعلیزاده – استادیار دانشگاه بوعلی سینا دکتری مکانیک ماشینهای کشاورزی
رویا حسنخانی – کارشناس ارشد دانشگاه تبریز مکانیزاسیون کشاورزی

چکیده:

امروزه با گسترش مفهوم توسعه انسانی، مساله امنیت غذایی، ابعاد تازهای به خود گرفته است و به یکی از مهمترین مباحث در کلیه کشورهای جهان تبدیل شده است. سیستم ماشین بینایی یکی از سیستمهای جدید در زمینه تشخیص کیفیت محصولات کشاورزی میباشد. کیفیت محصولات کشاورزی عاملی تعیین کننده در بازارپسندی محصول میباشد. علاوه بر آن در مرحله انبارداری تعیین کیفیت محصولات کشاورزی در جهت جلوگیری از گسترش بیماریها و افزایش ضایعات و افزایش امنیت غذایی ازعوامل تاثیرگذار میباشد. تکنیکهای نوینی در زمینه تشخیص کیفیت محصولات کشاورزی با استفاده از سیستم ماشین بینایی به کار گرفته میشود که در این مقاله مورد بررسی قرار میگیرند