سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ساره داورزنی – کارشناس گروه پژوهشی میکروبیولوژی

چکیده:

یکی ازمهمترین مخاطرات بادام زمینی آلودگی آن با آفلاتوکسین است آفلاتوکسین یک سم قارچی استکه بوسیله Aspergillus flavus Aspergillus parasiticus تولید می شود تحقیقات انجام شده نشان داده است که آفلاتوکسین نقش مهمی درسرطان زایی و ناهنجاری زایی درانسان دارد شرایط میوه درزمان برداشت روش برداشت جابجایی نگهداری و فرایند از عوامل موثر درتولید افلاتوکسین دربادام زمینی هستند احتمال آلودگی آفلاتوکسین درهرمرحله از زنجیره تولید بادام زمینی وجود دارد بنابراین کاهش خطر آفلاتوکسین با کاربرد راه کارهای روش کشاورزی خوب GAP و روش ساخت خوب GMP حائز اهمیت است دراین راستا کاربرد سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی ضروری میب اشد با این سیستم ضمن شناسایی نقاط بحرانی که منجر به آلودگی آفلاتوکسین دربادام زمینی می شود راهکارهای کنترل و پیشگیری از مخاطره افلاتوکسین نیز تعیین می شود.