سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم مرادیان فارسانی – دانشجو کارشناسی ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیطزیست،دانشگاه تهران
آیسان ایمان پور نمین – دانشجو کارشناسی ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیطزیست،دانشگاه تهران

چکیده:

دنیای امروز دنیای اطلاعات و مدیریت بهینه آن ها می باشد. از آنجا که قسمت عمده ای از تصمیمات اخذ شده توسط مدیران و برنامه ریزان شهری در پروژه های مختلف عمرانی و محیط-زیستی به نوعی به مکان و موقعیت خاص مربوط می باشند و در واقع ماهیتی مکان – مرجع دارند، لذا وجود اطلاعات جغرافیایی دقیق، مطمئن و بهنگام و نیز مدیریت بهینه آن ها ضروری بوده و چاره ای جز استفاده از ابزار ها و تکنولوژی های نوین ماشینی در تأمین آن ها وجود ندارد، سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) یکی از این ابزار ها است. این ابزار زمینه ای را فراهم می آورد تا مدیران شهری بتوانند با صرف هزینه کم و در زمان کوتاه بهترین تصمیم را در خصوص مدیریت محیط-زیست شهری اتخاذ نمایند. سیستم اطلاعات جغرافیایی امروزه جهت سازماندهی، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات در شهر های کوچک و بزرگ در امور شهری و در نهایت به منظور مدل کردن مدیریت شهری استفاده می شود. در این مقاله به کاربرد های GISدر بحث مدیریت محیط-زیست شهری و افزایش بهره وری آن پرداخته می شود.