سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مائده رمضانی – دانشجوی ارشدمهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن،عضوباشگاه پزوهشگر
آرمین روحانی فرحمند – کارشناسی ارشد عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و عضوباشگاه پزوهشگرا
ایمان حسینی نژاد – دانشجوی مهندسی نقشه برداری و کارشناس راهسازی شرکت ساختمانی آرادان کی

چکیده:

مدیریت صحیح اکوسیستم های مرتعی نیازمند شناخت کامل فاکتورهای موثر بر آن است. بکارگیری روش های بهینه ارزیابی و طرح ریزی منابع،تأثیر مستقیم در بهبود مدیریت منابع دارد. شناخت و ارزیابی منابع محیطی به عنوان اولین گام در مدیریت این منابع به شمار می آید.شناخت منابع مذکور در مرحله پایه ، خود مبتنی بر پیمایشها و اندازه گیریهای زمینی است لیکن گستردگی سطح این منابع به خصوص اراضی مرتعی عامل محدود کننده ای در اندازه گیریهای مستقیم و صحرایی به شمار می آید.به این دلیل به کارگیری ابزارها و روشهای کمکی نظیر استفاده از داده های رقومی ماهواره ای در دستور کار متخصصان مدیریت منابع طبیعی قرار گرفته است تا در تلفیق با اندازه گیریهای صحرایی اطلاعات مربوط به این منابع نظیر پوشش و تولید گیاهی فراهم گردد. مدیریت منابع اعم از منابع طبیعی و انسانی مستلزم استفاده از روش هایی است که از دقت و کارایی مطلوبی برخوردار بوده و با صرف هزینه های کمتر دستیابی به اهداف را آسان تر گرداند.هدف تحقیق حاضر ارائه مدلی جهت تعیین تولید و محاسبه ظرفیت مرتع و بکارگیری لایه در اطلاعاتی مختلف بوسیله سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور به منظور مدیریت و پیشنهاد روش های اصلاحی در منطقه مورد مطالعه(استان اصفهان) می باشد.