سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سمینار ملی کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی و شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی جهانی – دانشجوی دکتری جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
وحید اعتماد – استادیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
مجید مخدوم – استاد گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

شناخت کامل پوشش گیاهی و عوامل مؤثر بر آن شرط لازم هر گونه برنامه ریزی و اجرای طرحهای بنیادی مدیریت، اصلاح و احیاء منابع طبیعی تجدید شونده، حفاظت از آب و خاک، جلوگیری از خسارات ناشی از سیل و …و در نهایت چگونگی بهره برداری از این منابع میباشد. برنامه ریزیهای محیط زیستی برای هر منطقه بدون شناخت وضع پوشش گیاهی آن منطقه و تنوع گونه ای جوامع آن ممکن نیست به طوری که پوشش گیاهی هر منطقه نقش موثری در توان اکولوژیکی آن منطقه جهت کاربربی های گوناکون دارد(مخدوم، ۱۳۸۹). منطقه مورد مطالعه بخش نمخانه جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود است که در ۱۰ کیلومتری شرق شهر نوشهر قرار دارد. جهت انجام تحقیق از روش آماربرداری صد در صد به کمک خط نمونه استفاده شد. برای این منظور ابتدا خط نمونه هایی به عرض ۱۵۰ متر (به طوری که کل منطقه را پوشش دهد) بر روی نقشه توپوگرافی منطقه در محیط نرم افزار Arc Map ترسیم گردید. سپس با عملیات میدانی اقدام به مشخص کردن تیپهای گیاهی و تعداد آشکوبهای درختی در هر خط نمونه گردید. نتایج حاصل از این بررسی منجر به شناسایی و تفکیک ۱۰ تیپ درختی اصلی در منطقه گردید. تیپ غالب این جنگل را راش – ممرز با مساحتی برابر با ۳۱۲ هکتار یعنی ۲۸ درصد از سطح کل تشکیل میدهد. نتایج این تحقیق به خوبی نشان داد که استفاده از آماربرداری صد در صد و ایجاد خط نمونه به کمک GIS کمک شایانی به انجام آماربرداری و تیپ بندی با صرف زمان کمتر و احتمال خطای کمتر مینماید. در این راستا استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی جهت طبقه بندی و تفکیک تیپ درختی اجتناب ناپذیر بوده و کمک شایانی به درک جامع از سرزمین در ارزیابی توان اکولوژیکی و سهولت انجام کار می نماید.