سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۳۲

نویسنده(ها):

لیلا قنبرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده:

فرسایش درحوزه های ابریز سبب ازبین رفتن قشرسطحی خاک و کاهش اراضی مزروعی میگردد رسوبات ناشی ازفرسایش حوزه های ابریز معمولا پس ازبارندگی ها به رودخانه رسیده و با رسوبات ناشی ازفرسایش دیواره بستر رودخانه همراه می شود این رسوبات تاسیسات آبی احتمالی درمسیر رودخانه را تحت تاثیر قرارداده و عمرمفید مخازن را به مخاطره می اندازد مقدار تولید رسوب بستگی به عوامل متعددی ازقبیل سطح حوزه آبریز پوشش گیاهی زمین شناسی توزیع زمانی و مکانی بارندگی و شدت و مدت آن دارد مکانیزم حمل رسوبات تولید شده توسط رودخانه نیز درمقدار روبگذاری درمخازن موثر می باشد روشها و مدلهای مختلفی برای ارزیابی و تهیه نقش فرایش وجوددارد استفاده ازمدلهای فرسایش نیاز به اطلاعات دقیق درحوزه مورد مطالعه دارد.