سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید خیرالدین – استاد یار دانشکده کویر شناسی دانشگاه سمنان
خسرو قزوینیان – استاد یار دانشکده دامپزشکی و علوم دامی دانشگاه سمنان

چکیده:

به طور کلی با استفاده از اطلاعات هواشناسی ، ضریب محصولات کشاورزی ، دبی ، برنامه توزیع آب ، اطلاعات توپوگرافی ،تصاویر ماهواره ای و نقشه های خاکشناسی و ترکیب این اطلاعات در محیط سیست م اطلاعات جغرافیایی می توان شاخص هایارزیابی را تعریف و محاسبه نمود و بهینه سازی را انجام داد. هدف اصلی این تحقیق استفاده از فن آوری سنجش از دور و سیستماطلاعات جغرافیایی برای تبخیر و تعرق گیاهان موجود است. در این بررسی با استفاده از عوامل جوی طولانی مدت ( ۲۷ ساله) ,فرمول تجربی پنمن مانتیس و خصوصیات گیاه , نیاز آبی برای شش نوع پوشش گیاهی فضای سبز عبارتنداز : درختان نسبتاً مقاوم به خشکی مثل زبان گنجشک ونارون از درختان خزان شونده و سرو شیراز از درختان همیشه سبز به صورت (I) متراکم و (II) غیر متراکم , کاشت درختان شدیداً مقاوم به خشکی مثل عرعر و بنه از درختان خزان شونده, کاج تهران , سرو نقره ای و خمره ای از درختان همیشه سبز به صورت (III) متراکم و (IV) غیر متراکم، (V) غیر متراکم. (V) کاشت درختان نوع (I) و (III) به صورت منفرد که به شکل تک درختی یا یک و دو ردیف درخت کاری در خیابان ها انجام می گیرد و (VI) پوشش گیاهی فضای سبز چمنی . با تعیین و کم نمودن میزان بارندگی موثر از نیاز آبی , نیاز آب آبیاری خالص برای این شش نوع پوشش گیاهی با فواصل زمانی ده روزه تعین و منحنی تغییرات آن در طول فصل آبیاری نشان داده شده است.