سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مائده رمضانی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست و عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد وا
رکسانا ابوطالبی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست
سیدیاشار یثربی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران محیط زیست
ولی اله عزیزفر –

چکیده:

منابع آب کره زمین در حال حاضر با بحران ها و چالشهای نگران کننده ای همچون کمبود اب عدم دسترسی به آب شرب بهداشتی و تمیز کنترل منابع آب در هم گسیختگی شبکه مدیریت منابع آب کاهش درمنابع مالی اختصاص داده شد فقدان اگاهی در تصمیم گیران و عموم و در معرض خطر بودن صلح و امنیت جوامع دست به گریبان است با توجه به بحران ها و چالشها پیش امده رهیافتهای گوناگون مدیریت منابع آب همچون مدیریت مبتنی بر عرضه آب مدیریت یکپارچه منابع آب و رهیافت راهبردهای با گذشت زمان نمون یافته اند در حال حاضر حفظ پایداری منابع آب از اهداف نظامهای مدیریت منابع آب می باشد امروزه متخصصان به کمک مدلهای رقوم تهیه شده بصورت شبیه سازی مجازی چند بعدی در GIS و استفاده از RS به اثبات صحت تصمیم گیری و توجیه کاربران می پردازند و به کمک این گونه فناوری مدیریت شهری را یاری می رسانند بدین منظور با استفاده از جمع اوری اطلاعات مربوط به پارامترهای مختلف در مناطق شهری و ورود آن ها به سیستم اطلاعات جغرافیایی تجزیه و تحلیل صورت گرفته و با توجه به نوع هدف مورد نظر مدیریت داده ها صورت گرفته و در نهایت خروجی استخراج می گردد بطوری که با استفاده از این فناوری ها می توان به بهسازی برنامه ریزی مختلف شهری در منابع ابی پرداخت با کاربرد GIS می توان ضمن بالا بردن سرعت و سهولت مطالعات شهری مانند سیر تحول شهر عمران و توسعه پیشنهادی مورد نظر توسعه اتی را برای برنامه ریزی شهری انالیز نمود.