سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کیوان نامجو – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی
مجید منتظری – استادیار دانشگاه آزاد نجف آباد
مرتضی خداقلی – مدیرامور پایگاه خشکسالی استان اصفهان

چکیده:

شناخت ویژگیهای طبیعی هرمنطقه بخصوص آب و هوا می تواند درامر برنامه ریزی و آمایش آن سرزمین نقش عمده ای ایفا نماید و پهنهبندی اقلیمی یعنی شناسایی پهنه هایی که دارای آب و هوای یکسانی باشند جهت دستیابی به توسعه همه جانبه درابعادمختلف زمانی – مکانی ضروری می باشد تعمیمداده های نقطه ای به داده های پهنه ای میان یابی و ترکیب نقشه ها از کاربردهای مهم می باشد که دراین پژوهش از آن استفاده شده است روش مورد استفاده دراین پژوهش برای پهنه بندی اقلیمی روشهای دمارتون، ایوانوف، سیلیانینف، آمبروژه و کوپن که هرکدام دارای روشهای و فرمولهای متفاوتی می باشند وبه کمک نرم افزار سیستم های اطلاعات جغرافیایی میانیابی و برای اولین بار دراستان کهگیلویه و بویراحمد صورت گرفته است و به تجزیه و تحلیل و مقایسه روشهای ذکر شده پرداخته اشت دراین پژوهش اهداف عمده شناسایی مناطق مختلف آب و هوایی استان همراه با شناخت عناصر غالب درایجاد آب و هوای نواحی که منجر به تشخیص عوامل اصل سازنده اقلیم استان کهگیلویه و بویراحمد می گردد بوده است