سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رقیه ودایع خیری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم

چکیده:

مقاله حاضر در جهت معرفی یکی از کاربرد های سیستم اطلاعات جغرافیا در مباحث بهداشت عمومی تدوین گردیده که با استفاده از توان های این سیستم به روش کار در بررسی فاکتور های بهداشت عمومی پرداخته شده که می توان بر اساس این مدل سه بعدی ،شبیه سازی مناسبی درجهت اصلاح سیستم های مکانی در بر نامه ریزی شهری انجام داد و به تبع آن به بیان مدل مناسب توزیع مکانی پارامتر های بهداشت عمومی پرداخت ،گاهی تمرکز یک بیماری در مناطقی خاص، بروز غیر‌معمول و وجود یک منبع ایجاد کننده‌ی بیماری را نشان می‌دهدو از اینرو عامل مکان وارد مطالعات بهداشت و سلامت عمومی می‌شود. از این رو سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی می‌توانند به عنوان یک علم و تکنولوژی راه‌گشا، وارد به مسائل بهداشت عمومی شود و امکان اصلاح مکانی فاکتور های مذکور را فراهم می سازد