سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهاب عادلی – دانشجوی کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور
وحید امینی پارسا – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست
امیر شهابی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی

چکیده:

بحران کم آبی یکی ازمشکلات دیرینه مناطق خشک می باشد و مقابله با آن مساله حیاتی محسوب می گردد. محدودیت های طبیعی آب قابل دسترس دراین مناطق، ارزش منابع آب زیرسطحی راکه نسبت به آبهای سطحی کمتر دستخوش نوسانات خشکسالی قرار می گردد، بیش از پیش مشخص می سازد .علاوه برافت شدید سطح آب درآبخوان ها، فعالیت های کشاورزی، صنعتی وشهری، آلاینده های مختلفی را به سفره آب زیرزمینی وارد کرده و سبب کاهش کیفیت منابع آبی این ذخایر می شود. روش DRASTIC یکی از روش هایی است که برای ارزیابی پتانسیل آلودگی آبخوان ها با استفاده ازشرایط هیدروژئولوژیکی بکاربرده می شود. دراین مطالعه، نقشه پهنه بندی آسیب پذیری آبخوان دشت گلفرج جلفا واقع در شمال استان آذربایجان شرقی درمقابل آلودگی با استفاده ازمدل DRASTIC درمحیط GIS تهیه شده است. مقدار شاخص DRASTIC بدست آمده برای منطقه مورد مطالعه تخمین زده شد که بر حسب طبقه بندی آسیب پذیری موجود، این منطقه در سطح آسیب پذیری متوسط وزیاد قراردارد، بدین لحاظ مدیریت های لازم را برای جلوگیری ازایجاد و یا افزایش آلودگی درمحدوده منطقه مورد مطالعه نیاز می باشد.