سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمید مرادی – دانشجوی فوق لیسانسمهندسی ایمنی در راه آهن، عضو گروه پژوهشی برق جهادد
سیداحمد علمایی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران-نارمک- خ فرجام
مهدی فاضلی – عضو هیئت علمی برق جهاد دانشگاهی

چکیده:

استفاده از سیستمهای هوشمند کنترل ترافیکدر راستای بالا بردن سطح ایمنی ، دقت و سرعت در تمامی زمینه های حمل و نقل حائز اهمیت می باشد. در این راستا در حمل و نقل ریلی شهری یا متروها به دلیل موقعیت مکانی-زمانی، حساسیت کنترل قطارها برای تردد افراد، بالاتر بوده و مستلزمتوجه بیشتر در ارتقا سیستم های اجرا شده می باشد. در سیستم حمل و نقل ریلی بین شهری کشور قالب سیستمهای کنترل ریلی بر پایه کنترل یکطرفه بوده و از سیستمهای قدیمی یا بسیار قدیمی سیگنالینگبهره می برد. سیستمهای حمل و نقل ریلی شهری نیز از سیستمهای سنتی سیگنالینگ مرسوم در دنیا استفاده می نمایند.سیستمهای سیگنالینگ قدیمی دارای معایبی می باشد که منافعمحدود آنها را زیر سئوال می برد. سیستمهای سیگنالینگپیشرفته ایجاد شده بر پایه ارتباطاتCOMMUNICATION BASED TRAIN CONTROLبسیاری از اشکالات موجود را با توجه به باز بودن بستر دسترسی به اطلاعات و سرعت فوق العاده آن برطرف می نماید. این کار باعث افزایش بیشاز پیشایمنی و ارتقا تجهیزات کنترلی حمل و نقل ریلی شهری و به تبع آن باعث کاهشهزینه های تعمیر و نگهداری خواهد شد.