سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منیژه قهرودی تالی – دانشیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
سهیل غیاثوند – رئیس گروه خط و سازه های فنی، مرکز تحقیقات و آموزش راه آهن
امیر افشاری – کارشناس ارشد ژئومرفولوژی
عباسعلی اعلائی – کارشناسان مسئول گروه خط و سازه های فنی، مرکز تحقیقات و آموزش راه آهن

چکیده:

خطوط ریلی کال زرد تا کاشمر در حوضه آبریز کال شور قرار دارد که توسط برنامه سیستمهای یکپارچه تحلیل سیلIFAS)بررسی شده است. داده های مورد استفاده شامل تصاویر راداریAster داده های برداشت شده از سایتهایGLCC (USGS) ،Global Map (ISCGM) می باشد. روش انجام این پژوهش برمبنای داده ساعتی در برنامه سیستم یکپارچه آنالیز سیلاب Integrated Flood Analysis System که توسط انستیتو دولتیPWRI تهیه شده است. بررسی نتایج نشان داد که سیستم هشدار سیل با داده های باران ماهواره ای در مقیاس جهانی و داده های زمینی در مقیاس ملی می تواند پایه ای برای سیستمهای هشدار سیل در خطوط ریلی در مقابل خطرات سیلاب باشد