سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هومن آل نوری – دانشجوی کارشناسیارشد راه و ترابری دانشگاه بین المللی امام خمینی ره

چکیده:

با توجه به گستردگی ایران جاده ها درطول مسیر خود درمعرض شرایط آب و هوایی مختلفی می باشد بطوریکه همه ساله درجاده های کوهستانی شاهد یخبندان سقوط بهمن کولاک برف لغزندگی جاده ها مه گرفتگی و اختلال در شبکه راه ها و افزایش تصادفات جاده ای می باشیم با به کارگیری سیستمهای هوشمند حمل و نقل می توان ازاین حوادث پیشگیری نموده و خسارات ناشی ازاین حوادث را کاهش داده و درصورت وقوع مدیریتی صحیح برناوگان نگهداری مصالح و کارکنان لازم اعمال نماییم.