سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهران امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر
مهدی افتخاری – استادیار دانشگاه باهنر کرمان

چکیده:

امروزه سیستمهای تشخیص نفوذی که براساس سیستمهای فازی تولید می شوند بسیار مورد توجه محققان هستند خصوصیات ذاتی سیستمهای فازی از قبیل توانایی تعامل با داده های غیردقیق و ابهام آمیز از آنها کاندیدهای مناسبی برای طراحی سیستمهای تشخیص نفوذ می سازند دراین مقاله سعی شده است کاربرد سیستمهای فازی در طراحی سیستم های تشخیص نفوذ مرور شود دراین راستا تعامل و همکاری سیستمهای فازی با شبکه های عصبی و الگوریتمهای تکاملی بررسی شده است روند طراحی سیستمهای استنتاج قانون مندی که توسط روالهای اتوماتیک از دادههای آموزشی طراحی می شوند نیز مورد بررسی قرارگرفته و تحقیقات انجام شده درهر زمینه خلاصه با یکدیگر مقایسه شده است.