سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرحناز کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
زهرا نجفی –

چکیده:

سیربه دلیل داشتن ترکیبات ارگانوسولفور و ترکیبات فنولیک و نیز بسیاری ترکیبات مفید دیگر و نیز با توجه به خواص درمانی و دارویی آن یک منبع مستعد می باشد که کاربرد آن را به عنوان آنتی اکسیدان ممکن می سازد دراین مطالعه خواص آنتی اکسیدانی سیر در سیستمهای غذایی مختلف مورد بررسی قرارگرفته است درنهایت با توجه به این خواص می توان از سیر درسیستمهای غذایی مختلفه به عنوان یک جایگزین برای آنتی اکسیدانهای سنتزی استفاده کرد.