سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رحیم ابراهیمی – استادیار،دانشگاه شهرکرد
صابر طور سواد کوهی – دانشجویان کارشناسی ارشد،مکانیک ماشین های کشاورزی و مکانیک،دانشگاه
محمد هاشمی گهرویی – دانشجویان کارشناسی ارشد،مکانیک ماشین های کشاورزی و مکانیک،دانشگاه

چکیده:

با توجه به کاهش یافتن منابع سوخت فسیلی و افزایش آلایندگی های آنها امروزه توجه زیادی به احتراق با راندمان بالا و آلایندگی ها شده است افزایش بازده حرارتی یکی از راه های حداکثر استفاده مفید از انرژی ورودی می باشد دراین تحقیق امکان استفاده از سوخت جایگزین بیواتانول دریک موتور احتراق جرقه ای با چرخه اتکینسون بررسی شده است نتایج مقایسات از سوخت تجدید پذیر بیواتانول و بنزین از طریق مدلسازی انجام گرفت دراین کار برخی از عملگرها و پارامترهای طراحی نظیر مصرف سوخت ویژه توان بازده حرارتی ،فشارمتوسط موثر ترمزی و دمای خروجی اگزوز بررسی شدند نتایج نشان دادکه دربازده حرارتی سوخت بیواتانول بیشتر از سوخت بنزین می باشد پارامتر طراحی دمای خروجی درسوخت بیواتانول کمتر از سوخت بنزین بهدست آمدها ست نتایج این تحقیقات می تواند درطراحی موتورهای احتراق داخلی اتکینسون با سوخت تجدید پذیر بیواتانول به کاررود.