سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مهدی وفاخواه – عضو هیات علمی مهندسی آبخیزداری ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت م
محمد حاجی زاده قلیزاده – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری ، دانشکده منابع طبیعی دان

چکیده:

بی شک یکی از مهمترین ابزار شناخت پدیده ها و شرایط آنها بر روی زمین به ویژه مناطق دوردست و صعب العبور و یا مناطقی که به دلایل مختلف امکان دسترسی به آنها وجود ندارد، تصویربرداری می باشد. سنجش از دور شامل بررسی داده با به کارگیری وسایل مختلف دیداری و تعبیر و تفسیر آنها با استفاده از کامپیوتر به منظور آنالیز داده های عکسی و داده های رقومی می باشد. با استفاده از این آنالیزها و تجزیه و تحلیلها امکان تهیه انواع شکل های موضوعی و کارتوگرافی در مقیاسهای گوناگون وجود دارد.
در این تحقیق با استفاده از نرم افراز سنجشاز دور ERDAS و تصویر ماهواره ای لندست ۷، سنجنده ETM مربوط به سال ۲۰۰۲ میلادی شکل کاربردی اراضی پنج حوزه آبخیز بزرگ محاط استان تهران شامل حوزه های آبخیز طالقان رود، هراز، دریاچه نمک، جاجرود – کرج و کویر مرکزی تهیه گردید. نتایج بیانگر آن است که شکل کاربری تهیه شده به میزان بالای با کاربریهای موجود در منطقه همخوانی دارد.