سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نسرین روغنی زاده گان – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق
نگین غلامی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق

چکیده:

«آمایش سرزمین» یا «برنامه ریزی سرزمین» عناوین مختلف نوعی برنامه ریزی است که به سرزمین به عنوان عاملی اساسی و تعیین کننده در تأمین اهداف توسعه توجه می کند. در مطالعات منابع طبیعی سنجش از دور به عنوان منبع تأمین بسیاری از داده های مورد نیاز وGIS به عنوان سیستمی که مدیریت، تحلیل وارائه مجدد اطلاعات را برعهده دارند، ارتباط تنگاتنگی دارند. ارزیابی چندمعیاره مکانی (Spatial Multi Criteria Evaluation Method) جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات با هدف بکارگیری فایل های رستری در ارزیابی توان، کاربرد دارد و منوی تجزیه و تحلیل مکانی (Spatial Analyst) در نرم افزار ArcGIS اصولاً برای ارزیابی چند معیاره مکانی استفاده می شود. در این مقاله پس از معرفی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، با نرم افزار ArcGIS آشنا شده و سپس نحوه استفاده از منوی تجزیه و تحلیل مکانی و دستورا های مختلف این منو جهت کار ارزیابی توان و آمایش سرزمین توضیح داده می شود.