سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیرا عشائری – گروه آبیاری زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
علی اصغر منتظر – گروه آبیاری زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
منیژه قهرودی تالی – دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

با استفاده صحیح از منابع طبیعی و اراضی کشاورزی ، مخاطرات تنزل اراضی ناشی از عدم شناخت دقیق از محیط کاهش می یابد. هدف از این تحقیق مقایسه سطوح زیر کشت پتانسیل و واقعی گندم در سطح دشت ورامین است. با در نظر گرفتن اقلیم مناسب و شیب ملایم منطقه جهت کشت گندم و فاریاب بودن منطقه، سه معیار بافت خاک، شوری عصاره اشباع خاک و نیز PH خاک در تعیین سطح زیر کشت پتانسیل گندم در نظر گرفته شد. سه معیار فوق در تهیه لایه های اطلاعاتی برای انجام تحلیل ها توسط سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS بکار گرفته شد. نقشه سطح زیر کشت واقعی نیز با استفاده از تصویر ماهواره ای IRS-P6 LISS Ш تهیه گردید. نتایج نشان دهنده این است که ۶۳ درصد از کل سطح دشت ورامین پتانسیل کشت گندم را دارا می باشد ولی در تصاویر ماهواره ای سطح زیر کشت واقعی ۵۷ درصد از کل سطح دشت را در بر میگیرد