سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدعباس جزایری – رییس پژوهشکده و مرکز جامع علمی کاربردی سوانح طبیعی
فاطمه فلاحتی – کارشناس ارشد اقلیم شناسی
محمدجواد براتی – کارشناس ارشد سنجش ازدور و GIS

چکیده:

خشکسالی یکی از بلایای طبیعی و قابل تکرار است که کلیه اقلیم ها را تحت تاثیر قرار میدهد و هرساله بیش از نصف کره زمین مستعد وقوع خشکسالی است از ویژگیهای این بلیه رخداد مکرر و حرکت آرام آن استکه خسارات سنگینی را همراه خواهد داشت بنابراین آمایش سرزمین استفاده از علوم نوین مانند سنجش از دور و نرم افزارهای با قابلیت تحلیل گسترده مانند GIS و تهیه نقشه های خشکسالی و نهایتا ارایه الگوی کشت جهت احداث باغات و توسعه محصولات کشاورزی درمناطق مختلف کشور مناسب ترین شیوه مدیریت ریسک دربحرانهای خشکسالی کشاورزی میب اشد دراین مطالعه نیز با ارزیابی خطر خشکسالی و درنظر گرفتن فاکتورهای اقلیمی با استفاده از علم سنجش از دور وGIS نسبت به مکان یابی اراضی مستعد توسعه باغات میوه بطور موردی گردو با کمترین ریسک خشکسالی اقدام گردیده است. دراین بررسی از روش حذف محدوده های نامناسب و انتخاب محدوده های مناسب با معیارها و شاخصهای از پیش تعیین شده سازگاری گردو استفاده شده است. به این روش ارزشیابی و حذف مرحله به مرحله محدوده های نامناسب با استفاده از روش غربال گیری گفته می شود.