سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نرگس قاسمی – دانشجوی دکتری پترولوژی
هوشنگ اسدی هارونی – دکتری اکتشاف معدن
علی درویش زاده – دکتری پترولوژی
منصور وثوقی عابدینی – دکتری پترولوژی

چکیده:

توده های الترامافیک سرچاهان استان فارس بخشی اززون افیولیت رادیولاریت زاگرس مرتفع هستند که بصورت جداازهم درشمال کوه های ارسنجان بیرون زدگی دارند اولترامافیک های مورد بحث اساسا از نوع هارزیورژیت اولیوین انستاتیت کروم اسپینل و کمی یوپسید بوده و به شدت تکتونیزه و سرپانتینی شده اند سطح فوقانی اکثر آنها به وسیله لایه ای از لاتریتهای نیکل دار قرمز قهوه ای به ضخامت ۱ متر تا بیش از۱۰متر پوشیده شدهاست به منظور شناسایی زونهای کانی سازی احتمالی و هاله های التراسیون دررابطه با کانی سازی از داده های سنجنده etM+ لندست استفاده گردید و با به کارگیری روشهای ترکیب رنگی کاذب نسبت گیری باندی و کمترین مربعات رگراسیون شده LS-Fit ، ۶ منطقه امیدبخش شامل التراسیون های آرژیلیکی و اکسید آهن شناسایی و معرفی گردید.