سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

گاگیک بدلیانس قلی کندی – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور، مرکز تحقیقات آب و فاضلاب موسسه تحقیقات آب
نازنین همنبرد – مرکز تحقیقات آب و فاضلاب موسسه تحقیقات آب
سارا پورلطیفی – مرکز تحقیقات آب و فاضلاب موسسه تحقیقات آب

چکیده:

بازیافت پسماندهای صنعتی همواره به عنوان یکی از راهکارهای مهم در مدیریت مواد زائد مورد توجه قرار گرفته است. بطور معمول اکثر سربارها به میزان زیاد تولید شده و بصورت توده در کنار کارخانجات در فضای آزاد ، تلنبار می شوند. بدین ترتیب مواد مضر موجود در سرباره ها به مرور و بدلیل بارندگی به درون زمین و آبهای زیرزمینی منتقل می شوند. این امر موجب شده است که در در بسیاری از کشورهای جهان با هدف بازیافت مواد بعنوان مصالح ساختمانی، تولید سیمان، دیرگدازها و شیشه سرامیکها، عایقهای ساختمانی و غیره مورد استفاده قرار ‌گیرند. در این مقاله با توجه به آنالیز شیمیایی سرباره مس ، فولاد وآلومینیوم، امکان سنجی استفاده از آنها به عنوان مواد جاذب برای حذف و جداسازی مواد آلاینده از آب و فاضلاب، همچنین با یک فرایند فراوری شده به عنوان ماده منعقد کننده مورد بررسی قرار می گیرد. بررسیهای انجام شده کاهش فلزاتی همچون Ni، Cu، Pbو Zn به میزان ۹۴-۱۰۰ درصد در زمان یک دقیقه، کاهش فسفر به میزان ۸۷ درصد به ازای ۵-۲۵ میلیگرم بر لیتر فسفر، فرایند تثبیت و جامدسازی لجن‌های حاوی ترکیبات خطرناک، اکسیداسیون مواد آلی پایدار و بهره گیری در wetland به عنوان جاذب فسفر را نشان می دهند. نتایج این مطالعات نشاندهنده کارامدی لازم سرباره ها برای در حذف مواد آلاینده می باشد و بخشی از این مواد را می‌توان با در نظر گرفتن جنبه‌ زیست محیطی درفناوریهای کنترل آلودگی استفاده نمود.