سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید زرگر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
احمد معصومی نژآد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب

چکیده:

جهت براورد حد حریم و بستر وردخانه ها نخست داده های مورد نیاز از طریق سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و مدل رقومی ارتفاع DEM پردازش گردیده و سپس الگوریتم های مختلف برای رسیدن به نتایج مورد نظر بهکار گرفته شده است ابتدا پردازش داده ها و اماده سازی عناصر مختلف جهت ایجاد یک مدل هیدرولوژیک مستلزم بهره گیری از محیط ARCVIEW-ARCGIS,ELWIS GIS می باشد که تعیین محدوده حوضه ابریز و تبدیل آن به زیرحوضه ها و استخراج پارامترهای فیزیوگرافی و نقشه شماره منحنی CN را امکان پذیر می نماید در گام بعدی بعد از تهیه ورودیهای مورد نیاز با استفاده از روشهای موجود هیدروگراف سیلاب با دوره بازگشت ۲۵ ساله استخراج می گردد در روند پروژه تعیین حد حریم و بستر رودخانه ها کاربرد GIS,RS علاوه بر موارد ذکر شده فوق به شکل تخصصی و با تلفیق نرم افزار الحاقی HEC-GEO-RAS با نرم افزارهای هیدرولیکی HEC-RAS درتهیه نقشه های پهنه سیلاب کاربری اراضی و حریم کیفی رودخانه مشهود بوده که به تفصیل در ذیل به آن اشاره شده است.